PATER - ditt assistansföretag
Göteborg / ÖckerökontoretKungsbackakontoretBoråskontoretTrollhättankontoretUddevallakontoretMarkskommunkontoretGöteborg / Öckerökommun kontoret
Leva & Fungera
Pater på Leva & Fungera
Leva och fungera 2009

Pater brukar finnas med på mässan Leva & Fungera, en fack- och publikmässa om hjälpmedel, tjänster och omsorg för personer med funktionsnedsättning. Den hölls första gången 1980 och hålls vartannat år. Mässan har fått pris som mest uppskattade mässa, med ca 15 000 besökare.

  Leva och fungera 2009
Mässan har många besökare och det finns flera spännande saker att titta på och intressant information att ta del av.

Paters monter brukar vara välbesökt. Senast informerade vi om Pater, bjöd vi på massagebehandling samt frukt, dricka, fika och samvaro. Vi hade också en tävling där vi drog tre vinnare varje dag.

Vi fick många trevliga och givande samtal med brukare, LSS-handläggare, assistenter och personal inom vårdsektorn.