PATER - ditt assistansföretag
Göteborg / ÖckerökontoretKungsbackakontoretBoråskontoretTrollhättankontoretUddevallakontoretMarkskommunkontoretGöteborg / Öckerökommun kontoret
Personligt engagemang
Engagemang måste förenas med kunskap
Engagemang måste förenas med kunskap

Utgångspunkten för vårt engagemang ligger i en nära kännedom om brukarens vardag. Men för att det personliga engagemanget ska bli till största nytta behöver det också förenas med kunskap inom viktiga områden. Medarbetare med olika professioner är knutna till Pater. Därigenom finns en stor kännedom om såväl juridiska tjänster som sjukvårdskompetens och rådgivning. Det innebär en ökad trygghet för kunden, det vill säga brukaren, som anlitar oss.