PATER - ditt assistansföretag
Göteborg / ÖckerökontoretKungsbackakontoretBoråskontoretTrollhättankontoretUddevallakontoretMarkskommunkontoretGöteborg / Öckerökommun kontoret
Hur vi arbetar
Som kund har du valfrihet
Som kund har du valfrihet

Du har rätt att själv bestämma över din personliga assistans. Därför ska du välja hur din assistans ska utformas, exempelvis vilka du vill ha som dina personliga assistenter och vem som ska ansvara för arbetsledningen. Pater anställer de personer du väljer och tar hand om löner, semesterersättningar och arbetsgivaravgifter. Det är dina val och önskemål som styr Paters engagemang och arbetsinsatser. Vår ambition är att se till att du får den hjälp du behöver på bästa möjliga sätt.

Kanske finns det speciella önskemål med din assistans. Vi är flexibla och lyhörda inför dina behov. Dessutom utvärderar vi arbetet kontinuerligt i en dialog där du och din kontaktperson är involverad. Allt handlar om att göra din vardag bra och ljus genom att vi ger den hjälp och det stöd du behöver. Vi kallar det för omtanke i praktisk handling.