PATER - ditt assistansföretag
Göteborg / ÖckerökontoretKungsbackakontoretBoråskontoretTrollhättankontoretUddevallakontoretMarkskommunkontoretGöteborg / Öckerökommun kontoret
Anställningsvillkor
Arbetsgivaransvar och försäkring
Arbetsgivaransvar och försäkring

Det ska vara tryggt att arbeta hos Pater. På så vis kommer ett bättre arbete att utföras. Därför vill vi ha en kontinuerlig dialog med våra medarbetare. Ett sätt att göra det på är också att använda enkätundersökningar för att hålla idéflödet levande. Vi tar vårt arbetsgivaransvar och förväntar oss att varje anställd tar sitt ansvar – att sätta kunden i centrum. En aspekt på tryggheten är att varje anställd är försäkrad genom KP Pension & Försäkring. För våra kunders trygghet vill vi att varje ny arbetssökande ska visa upp ett utdrag från belastningsregistret.