PATER - ditt assistansföretag
Göteborg / ÖckerökontoretKungsbackakontoretBoråskontoretTrollhättankontoretUddevallakontoretMarkskommunkontoretGöteborg / Öckerökommun kontoret
Paterträffar
Paterträffar för kunder och anställda
Paterträffar för kunder och anställda

De regelbundet anordnade Paterträffarna är mycket uppskattade. På programmet finns ofta aktuella föredragshållare samt musik och mat. Något som förmodligen är unikt för Pater är att vi både samlar kunder och anställda vid dessa tillfällen. För oss uttrycker det en värdering – det finns ju ingen anledning att dela upp oss i onödan. En Paterträff med temat ”friskvård” eller liknande ämne är ju lika angelägen för alla.