PATER - ditt assistansföretag
Göteborg / ÖckerökontoretKungsbackakontoretBoråskontoretTrollhättankontoretUddevallakontoretMarkskommunkontoretGöteborg / Öckerökommun kontoret
Utbildning samt Paterträffar
Utbildning, inspiration och handledning
Utbildning, inspiration och handledning

Pater anordnar regelbunden fortbildning för assistenter och arbetsledare. Syftet är att assistansen ska utföras på bästa sätt men också att arbetsskador ska undvikas.

En del av Paters profil utgörs av de återkommande inspirationsträffarna som är gemensamma för assistenter och kunder. Ofta är det ett angeläget ämne som någon kompetent föreläsare tar upp, andra gånger t ex en fisketur – för att inte nämna den årliga julfesten.

Kompetenshöjningen för personliga assistenter sker också under gruppträffar då frågor kopplade till var och ens yrkesfunktion ventileras. Som handledare fungerar Ann-Cathrin Henriksson, legitimerad sjuksköterska som arbetat 30 år inom vården och har handledarerfarenhet av vårdpersonal.