PATER - ditt assistansföretag
Göteborg / ÖckerökontoretKungsbackakontoretBoråskontoretTrollhättankontoretUddevallakontoretMarkskommunkontoretGöteborg / Öckerökommun kontoret
Lönevillkor
Kollektivavtal och individuell lönesättning
Kollektivavtal och individuell lönesättning

Pater följer det kollektivavtal som har slutits mellan fackförbundet kommunal och arbetsgivareföreningen KFO (Kooperationens förhandlingsorganisation). Utöver det finns ett utrymme för individuell lönesättning där vi värderar personlig lämplighet och kompetens.

När vi för ett samtal gällande lönesättning har vi tagit fram förslag/riktlinjer som vi tycker är rimliga att ha som grund och som vi tar hänsyn till när lönen ska sättas.

Det är relevant utbildning till yrket, arbetslivserfarenhet inom området, ålder samt ansvarsfull.

För oss är det viktigt att brukaren känner sig trygg med assistenten. Arbetsplatsen är ju i ett hem och då är det grundläggande att brukaren ska kunna lita på sin assistent. Samarbetet bygger på ömsesidig respekt.