PATER - ditt assistansföretag
Göteborg / ÖckerökontoretKungsbackakontoretBoråskontoretTrollhättankontoretUddevallakontoretMarkskommunkontoretGöteborg / Öckerökommun kontoret
Juridiktjänst
Juristen står på din sida
Juristen står på din sida

En del funktionshindrade har inte fått det antal assistanstimmar de har rätt till. Andra kan på oklara grunder ha fått avslag på sin ansökan om assistans, eller sin ansökan om utökad assistans.

Vår jurist hjälper dig att gå igenom ditt ärende och att arbeta för dina rättigheter. Det här gäller också när du behöver överklaga till länsrätten eller kammarrätten. Självklart ska du ha den assistans som lagen ger dig rätt till.