PATER - ditt assistansföretag
Göteborg / ÖckerökontoretKungsbackakontoretBoråskontoretTrollhättankontoretUddevallakontoretMarkskommunkontoretGöteborg / Öckerökommun kontoret
Utbildning samt resor
Utbildning, handledning, inspiration
Pater anordnar regelbundna utbildningsdagar fortbildning för assistenter och arbetsledare. Syftet med kompetensutvecklingen är att assistansen ska utföras på bästa sätt men också att arbetsskador ska undvikas.

En del av kompetenshöjningen sker under gruppträffar då frågor kopplade till var och ens yrkesfunktion ventileras. Som handledare fungerar Ann-Cathrin Henriksson, legitimerad sjuksköterska som arbetat 30 år inom vården och har erfarenhet av att handleda vårdpersonal.

Utbildning, handledning, inspiration

Resor

Hos Pater finns det utrymme för varje kund att göra en årlig utlandsresa. Vanligen till Spanien och Kanarieöarna då flygavstånd är smidigt och klimatet är bra året runt. För vissa av våra kunder har dessa resor betytt oerhört mycket dels som rekreation och avbrott i vardagen men också för kroppens rehabilitering i värmen.